pon.-pt.: 15:30-18:00 (październik-czerwiec)
Menu
.
.
.

Egzaminy DELE

Skrót "DELE" oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

DELE TORUŃ

Od 2008 roku możesz zdawać egzaminy DELE w Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych. Jeśli zechcesz, możemy Cię do nich przygotować.

 • Są to oficjalne certyfikaty o charakterze międzynarodowym, potwierdzające poziom znajomości języka hiszpańskiego.

 • Są uznawane za granicą przez firmy prywatne i państwowe, izby handlowe oraz publiczne i prywatne systemy edukacji. W Hiszpanii umożliwiają ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe, do oficjalnych szkół języków obcych oraz do pracy w administracji publicznej.

 • Są ważne bezterminowo.

 • Są zintegrowane z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego i umożliwiają mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej.

CENY EGZAMINÓW DELE W ROKU 2024
Poziom
Cena
DELE A1 oraz DELE A1 escolar
375 ZŁ
DELE A2
445 ZŁ
DELE B1 oraz DELE A2/B1 escolar
538 ZŁ
DELE B2
615 ZŁ
DELE C1
650 ZŁ
DELE C2
653 ZŁ
 
 
TERMINY EGZAMINÓW DELE W ROKU 2024
Sesja
Poziomy
Terminy egzaminów
Terminy zapisów

Maj 2024

General: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Sobota 18 maja do 3 kwietnia 2024
Listopad 2024
General: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Sobota 23 listopada do 9 października 2024

 

 

 

 

Sprawdź Swoje wyniki egzaminu DELE
 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila lub zadzwoń, aby mieć pewność, że egzamin się odbędzie (jest to zależne od liczby chętnych osób). 

 • Pobierz i uzupełnij formularz zapisu.

 • Dokonaj opłaty za egzamin  na konto, które Ci podamy (tytuł przelewu: DELE, poziom, Twoje imię i nazwisko).

 • Złóż wszystkie dokumenty w Akademii, w okresie wymaganym w danej sesji egzaminacyjnej.

 • Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas lub napisz.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

Dyplom ten potwierdza, że zdający jest w stanie poradzić sobie, używając podstawowego języka, w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb albo codziennych tematów.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena apto (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć co najmniej 30 punktów w każdej grupie.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

Egzamin dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Egzamin DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (45 min).
 • Rozumienie ze słuchu (20 min).
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (25 min).
 • Wypowiedź ustna (10 min + 10 min na przygotowanie).

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dla uczniów.

Dyplom ten potwierdza, że zdający jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut).

Wymagana jest ocena apto (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć co najmniej 30 punktów w każdej grupie.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

Dyplom ten jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

 • Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
 • Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
  • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
  • Wypowiedź pisemna (60 min)
 • Grupa 2
  • Rozumienie ze słuchu (40 min)
  • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie apto (zdany) lub no apto (niezdany). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Egzamin dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po zdaniu egzaminu DELE A2/B1 dla uczniów, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:

Diploma de Español nivel A2

Ten dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami (podstawowe informacje o sobie i o rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zajęcia, itp.).

Diploma de Español nivel B1

Ten dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie:

 • Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
 • Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Tworzenia prostych i spójnych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy.
 • Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.

Egzamin DELE A2/B1 dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (50 min).
 • Rozumienie ze słuchu (30 min).
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min).
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie).

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dla uczniów.

Dyplom ten jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

 • Kontaktować się z native speakerami płynnie i naturalnie, w taki sposób, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.
 • Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom.
 • Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny.

Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
  • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
  • Wypowiedź pisemna (80 min)
 • Grupa 2
  • Rozumienie ze słuchu (40 min)
  • Wypowiedź ustna (20 min + 20 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie apto (zdany) lub no apto (niezdany). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 1. Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
 2. Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.
 3. Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.
 4. Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy. Grupa 1: Części 1 i 3, Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena apto (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć co najmniej 30 punktów w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę apto.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut i 30 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena apto (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 20 punktów w każdej z trzech grup.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).